Szülőklub pályázat (Szülő2020)

Pályázat megnevezése: „Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2020” (SZÜLŐ2020) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2020. március 02.

A pályázat célja, célcsoportja:

Közvetlen célcsoport: fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok; fogyatékos szülők.

A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.

Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés segítségnyújtás.

A projekt megnevezése: Szülőklub

Megpályázott kategória: Szülősegítő foglalkozások

Szülőklubunkkal folytatni szeretnénk a segítség nyújtást a autizmussal diagnosztizált gyermeket nevelő szülőknek, nagyszülőknek, az újonnan érkezők és az előző szülőklub résztvevőknek egyaránt.  A találkozók során a hasonló problémával küzdő személyek őszinte beszélgetésein, egymás támogatásán túl szakemberek is segítenek megérteni  az autizmus spektrumzavar  elméleti hátterét, az autizmus

mikéntjét. Valljuk és hisszük, hogy az autizmus természetének megismerésével könnyebb és sikeresebb lehet a   viselkedésproblémák megelőzése, a már meglévők kezelése, a kommunikációs nehézségek megoldása, valamint a gyermekek fejlődési átmenetei körüli helyzetek megértése, a problémák megoldása.  

Mindezek miatt fontosnak tarjuk, hogy az érintettek tisztában legyenek az autizmus-körüli tünetekkel és megoldási módjaikkal, legyenek tájékozottak a jelenlegi köznevelés és szociális adta jogokkal, lehetőségekkel, valamint az autizmus – specifikus módszerekkel és kiegészítő terápiás lehetőségekkel is. Az előző találkozók során tapasztaltuk, hogy igény merült fel a szülők közötti kommunikációs technikák elsajátítására a nevelési problémák során, valamint fontosnak tartjuk pszichológus közreműködésével beszélni arról is, hogyan lehet elfogadni, hogy a gyermekek másak, mint a nem autizmussal élő testvéreik.     Mindezeken kívül szeretnénk gyermekszakorvostól, gyermekneurológustól adekvát információkhoz jutni az újabban gyakori értendkiegészítőkről, különböző anyagcserezavarokról is.  Célunk továbbá, hogy a szülők személyes ismeretsége egyre jobban mélyüljön el a találkozók kapcsán – és azon kívül is – hogy jól érezzék magukat, hogy legyen egy olyan befogadó közeg, ahol megértést és támogatást kapnak sorstársaiktól és  a szakemberektől egyaránt. A klubos találkozók végén egyéni konzultációs lehetőséget biztosítunk egy-egy egyedi eset megbeszélésére, valamint a kifejezetten autizmus specifikus szakirodalom kölcsönzés lehetőségével a továbbiakban is szeretnénk hozzájárulni az adekvát információhoz jutáshoz és tudásbővítéshez.

A projekt célja: A szülőklub célja az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált  gyermeket nevelő szülők ismereteinek bővítése az autizmussal összefüggően, mely segítségével a gyermekek  minél hamarabb részesülhetnek specifikus terápiás segítségben, hatékony ellátásban, mely által megteremtődik az esély az autizmussal élők társadalmi beilleszkedésére, az önálló, sikeres  életvitel megvalósulására.  További cél a szülők jóllétéhez való hozzájárulás, a harmonikus szülő- gyermek kapcsolat kialakítása, megerősítése, az autizmus spektrumzavar mint fogyatékosság elfogadása, feldolgozása szakember segítségével, valamint nevelési helyzetek, egészségügyi információk, jó gyakorlatok közreadása a közösséghez való tartozás élményének segítségével is.

A program megvalósításásnak időszaka: 2020.06.01. – 2021.04.30.

Elnyert támogatási összeg: 341 700 Ft

Az eredeti pályázati kiírás: https://fszk.hu/palyazat/szulo2020/

Még szintén érdekelhet...

Comments are closed.