Szülőklub pályázat (Szülő2019)

Pályázat megnevezése: SZÜLŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA 2019

A pályázat kiírója: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat meghirdetésének napja: 2019. március 29.

A pályázat kódja: SZÜLŐ2019

A pályázat célja, célcsoportja:

Közvetlen célcsoport: fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok; fogyatékos szülők.

Közvetett célcsoport: fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő családokkal, fogyatékos szülőkkel kapcsolatba kerülő szakemberek, társadalmi környezet.

A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.

Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés segítségnyújtás.

A projekt megnevezése: Szülőklub

Megpályázott kategória: Szülősegítő foglalkozások

A projekt összefoglalása: Szülőklubunkkal a továbbiakban is szeretnénk segítséget nyújtani az autizmussal diagnosztizált gyermeket nevelő szülőknek, nagyszülőknek az újonnan érkezők és az előző szükőklub résztvevőknek egyaránt. A találkozók során a hasonló problémával küzdő személyek őszinte beszélgetésein, egymás támogatásán túl szakemberek is segítenek megérteni az autizmus spektrumzavar elméleti hátterét, az autizmus mikéntjét. Valljuk és hisszük, hogy az autizmus természetének megismerésével könnyebb és sikeresebb lehet a viselkedésproblémák megelőzése, a már meglévők kezelése, a kommunikációs nehézségek megoldása, valamint a gyermekek fejlődési átmenetei körüli helyzetek megértése, a problémák megoldása.

Mindezek miatt fontosnak tarjuk, hogy az érintettek tisztában legyenek az autizmus-körüli fogalmakkal, ismérvekkel, legyenek tisztában a jelenlegi köznevelés és szociális adta jogokkal, lehetőségekkel, legyenek tájékozottak az autizmus – specifikus és kiegészítő terápiás lehetőségekkel is. Mindezeken kívül szeretnénk, ha a szülők személyes ismeretsége egyre jobban elmélyülne a találkozók kapcsán – és azon kívül is- jól éreznék magukat, mely közegben megértést és támogatást kapnának sorstársaiktól, a szakemberektől egyaránt. A klubos találkozók végén egyéni konzultációs lehetőséget biztosítunk egy-egy egyedi eset megbeszélésére, valamint a kifejezetten autizmus specifikus szakirodalom kölcsönzés lehetőségével szeretnénk a továbbiakban is hozzájárulni az adekvát információhoz jutáshoz és tudásbővítéshez.

A projekt célja: A szülőklub célja az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermeket nevelő szülők ismereteinek bővítése az autizmussal összefüggően, mely segítségével a gyermekek minél hamarabb részesülhetnek specifikus terápiás segítségben, hatékony ellátásban, mely által megteremtődik az esély az autizmussal élők társadalmi beilleszkedésére, az önálló, sikeres életvitel megvalósulására. További cél a szülők jóllétéhez való hozzájárulás, nevelési helyzetek, információk, a közösséghez való tartozás élményének segítségével is.

A program megvalósításásnak időszaka: 2019.07.15. – 2020.04.15.

Elnyert támogatási összeg: 399 993 Ft

Az eredeti pályázati kiírás: https://fszk.hu/palyazat/szulo2019/

Még szintén érdekelhet...

Comments are closed.