SZÜLŐ2023 pályázat

Pályázat megnevezése: „Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2023” – SZÜLŐ2023

A pályázat meghirdetésének napja: 2023. június 12.

A pályázat célja, célcsoportja: A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok (testvérek, nagyszülők; stb.), valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.

Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés segítségnyújtás.

A projekt megnevezése: „Műhelyek és jó helyek

Megpályázott kategória: Előadássorozat

Az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekeket nevelő szülők, hozzátartozók számára negyedévente egyszer, három alkalomból álló előadást, tanácsadást, konzultációt tervezünk, melyeknek tematikái egyrészt általunk tervezettek, másrészt az igényfelmérő kérdőíven jelzetteknek, vagy személyes beszélgetésnek megfelelően a  szülők igényeire épülnek. A program szintén a szükségleteknek megfelelően online, vagy személyes jelenlétben történik, s igény szerint a találkozó végén egyéni konzultációs lehetőséget is biztosítunk. Az Autizmus Centrumban az ambuláns orvosi vizsgálatot követően az egészségügyi intézményben elhelyezett Tájékoztató füzetet az egészségügyi asszisztens, orvos adja át a szülőknek, valamint azt az információs lapot is, melyen tájékoztatást olvashatnak a programunkról, a jelentkezés lehetőségeiről, a kapcsolattartó személy elérhetőségéről. A jelentkezést követően egy  rövid kérdőíven, vagy telefonos megkereséssel információ gyűjtés történik arra vonatkozóan, hogy milyen korú a gyermek, mi a szülő számára leginkább problémás terület, miről szeretne tájékoztatást hallani, mivel kapcsolatban szeretne segítséget kapni.
Programunkon az előzetes felkészülés alapján általunk elkészített és a gyakorlatban is használt autizmus specifikus eszközök, játékok, kódos feladatok, adott esetben specifikus iskolai feladatlapok, otthon használható folyamatábrák, viselkedéskártyák, napirendek, hetirendek, valamint az Alternatív- augmentatív kommunikációhoz alkalmazott saját készítésű (pl. PECS ) vagy a forgalomban lévő kommunikátorok (Verbalio, Pictoverb, DATA digitális rendszer) bemutatása történik. Szükség esetén szakirodalom ajánlással a korábbi pályázataink által összegyűjtött szakirodalmak kölcsönzési lehetőségeiről is tájékoztatást kapnak az érintettek, majd a találkozó végén egyéni konzultációkra, tanácsadásokra is sor kerül. A résztvevők a programokon kívül kereshetik alapítványunk két autizmus szakirányt végzett gyógypedagógusunkat, elérhetőségeiket biztosítjuk.

A program megvalósításának időszaka: 2023.09.01. – 2024.05.31.

Elnyert támogatási összeg: 700 000 Ft

Az eredeti pályázati kiírás: NSZI – Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A program az Belügyminisztériuma és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
támogatásával valósult meg.

Még szintén érdekelhet...

Comments are closed.