SZÜLŐ2021 pályázat

Pályázat megnevezése: Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2021

A pályázat meghirdetésének napja: 2021.03.31.

A pályázat célja, célcsoportja: A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok (testvérek, nagyszülők; stb.) valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.

Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés segítségnyújtás.

A projekt megnevezése: „Műhelyek és jó helyek

Megpályázott kategória: Workshopok, Gyermekfelügyelet biztosítása a szülők tehermentesítése érdekében

Programunk célcsoportjai az autizmussal élő általános iskolás korú gyermekek és szüleik. A szülők számára öt alkalomból álló workshopot tervezünk, mellyel egyidőben a gyermekek szintén öt alkalmas csoportfoglalkozáson vesznek részt, mely egyben felügyelet is jelent míg a szülők tevékenykednek.
A workshop tematikája előzetes tájékozódás alapján került tervezésre, így a szülők megtanulhatnak konfliktusmegoldó kommunikációs technikákat, gyakorlatokat, különböző vizuális eszközök készítésének módjait. Megismerhetik és kipróbálhatnak autizmus specifikus fejlesztő játékokat, megtanulhatják az Én – napló, Énkönyv készítésének lépéseit, valamint gyakorlati segítséget kaphatnak a kihívást jelentő viselkedések megelőzéséhez, megoldásához, melyek a csoportban bemutatásra, kipróbálásra kerülnek.
Ezzel egyidőben a workshopon részt vevő szülők gyermekei csoportfoglalkozáson, klubon vesznek részt, mely segíti a szociális- kommunikáció, mentalizációs, önkiszolgáló készségek fejlesztését, barátságok alakulhatnak ki, valamint drámapedagógus által olyan szituációs gyakorlatokat, helyzeteket sajátíthatnak el, melyeket a saját közösségükben és más területen is tudnak majd alkalmazni.
A szülőklubjainkon részt vevő és a látókörünkbe kerülő szülők részéről megnőtt az igény az autizmus specifikus módszerek, eszközök elsajátítására, így erre a workshopok remek lehetőséget biztosítanak számukra.
Az autizmussal élő gyermekekkel találkozva tapasztaljuk, hogy vágynak a barátkozásra, ismeretségek kötésére, de segítség nélkül ez nehezen, vagy egyáltalán nem tud megvalósulni. A csoportfoglalkozásokba különböző készségek fejlesztését tervezünk, mellyel a kortárs közösségbe való beilleszkedés könnyebbé válhat.

A program megvalósításának időszaka: 2021.07.01. – 2022.05.31.

Elnyert támogatási összeg: 507 342 Ft

Az eredeti pályázati kiírás: NSZI – Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
támogatásával valósult meg.

Még szintén érdekelhet...

Comments are closed.