FOF2022 pályázat

Pályázat megnevezése: „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” – FOF2022

A pályázat kiírója: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI)

A pályázat meghirdetésének napja: 2022.03.11.

A pályázat kódja: FOF2022

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

  • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projekteket.
  • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projekteket.
  • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projekteket.

A projekt megnevezése: 

„Tere-fere az autizmusról – érzékenyítő és szakmai program szakembereknek V.”

Tere-fere az autizmusról – érzékenyítő és szakmai program szakembereknek című programunk 5. része a projekt sorozatunknak. 

Pályázatunkkal olyan szakmaközi ágazatban tevékenykedő szakemberekkel, gondviselőkkel találkoztunk és számukra ismereteket nyújtottunk, akik autizmussal élő  gyermekeket nevelnek, velük kapcsolatba kerülnek. Programunkban az autizmus korai tüneteitől kezdve a diagnózis útjáig igyekeztünk segíteni az autizmus spektrumzavar megértését, elfogadását, a segítségnyújtás lehetőségét. A találkozókon egyéni konzultációs lehetőséget, kiadványokat, eszközöket, tájékoztató füzetet biztosítottunk. A projektben 6 alkalom valósult meg, bölcsődei gondozónők, gyermekvédelmi szakemberek, gyermekorvosok, védőnők és két alkalommal gyámok/nevelőszülők részére.

Az előadásunk során látható volt a visszajelzés, amikor ráismertek egy-egy gyermekre,  ez a többi intézményben is tapasztalható volt.  Rendkívül jó hangulatban teltek a játékos feladatok végzése is, majd minden esetben szívesen éltek az egyéni konzultáció lehetőségeivel is, valamint nagy örömmel fogadták a kiadványokat, eszközöket is.

Minden alkalommal arra törekedtünk, hogy az autizmus ismérveit, elméleti megfogalmazásait sok – sok gyakorlati példával is illusztráljuk, valamint mindegyikhez fűztünk egyszerűen kivitelezhető módszertani ajánlást is. Mivel többnyire kisebb korosztályról volt szó, gyakori problémaként merült fel a szelektív étkezés, rituálék, szobatisztaság kialakulásának késése, valamint a nemkívánatos viselkedés kérdésköre is. Mindezekre igyekeztünk praktikus tanácsot adni. Összességében sikeresnek értékeljük a programunkat, a visszajelzések is ezt tükrözik, illetve az előadás alatti kíváncsi, értő figyelem amit tapasztaltunk. A gyám/nevelőszülői előadás után hosszas beszélgetés alakult ki a vezetőkkel,  akik kérték, hogy folytassuk a kimaradt nevelőszülők részére a találkozót.

Nagyon jó érzéssel töltött el minket a programok alatt és utána átélt élmények, melyek megerősítettek minket abban, hogy nagy igény mutatkozik az autizmus témakörrel összefüggően.

A projekt céljcsoportja: szakmaközi ágazatban tevékenykedő szakemberek, gondviselők

A program megvalósításának időszaka: 2022.09.01. – 2023.08.31.

Elnyert támogatási összeg: 2 000 000 Ft

Az eredeti pályázati kiírás: NSZI – Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A program a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
támogatásával valósult meg.

Még szintén érdekelhet...

Comments are closed.