FOF2021 pályázat

Pályázat megnevezése: „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” – FOF2021 

A pályázat kiírója: Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A pályázat meghirdetésének napja: 2021.08.17.

A pályázat kódja: FOF2021

A pályázat célja: A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

  • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
  • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
  • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projektek támogatása.

A projekt megnevezése: „Tere-fere az autizmusról – érzékenyítő és szakmai program szakembereknek IV.” – FOF2021

A projekt összefoglalása: Tere-fere az autizmusról – érzékenyítő és szakmai program szakembereknek című programunk 4. része a projekt sorozatunknak.  Ebben a részben öt alkalommal látogattunk el középiskolába, s egy alkalommal általános iskolába. Általánosságban elmondható, hogy a középiskolák alapító okiratában nem szerepel az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált tanulók ellátása, azonban tapasztalataink alapján tudjuk, hogy az általános iskolából kikerülő gyerekek mégis ezekben a középiskolában tanulnak tovább, többnyire úgy, hogy a szülők nem mutatják meg a szakértői véleményeket, vagy látva a továbbtanulási hátrányokat, nem  kezdeményezik Járási és a Megyei Szakértői Bizottság vizsgálatát, így nincs pedagógiai értelemben diagnózisa a gyerekeknek. A tünetek, viselkedésbeli eltérések, furcsaságok azonban mindenki számára nyilvánvalóak, így a speciális szükségletek biztosítását „papír” nélkül is igyekeznek a pedagógusok, a diáktársak a maguk módján biztosítani, alkalmazkodni az egyéni igényeknek.

A középiskolák közül két gimnázium országosan is elismert, akik meglepő módon már a pályázat tervezésekor is rendkívül nyitottnak mutatkoztak a tematika iránt. Az előadásunk során látható volt a visszajelzés, amikor ráismertek egy-egy tanítványukra. Ez a többi intézményben is tapasztalható volt.  Rendkívül jó hangulatban teltek a játékos feladatok végzése is, majd minden esetben szívesen éltek az egyéni konzultáció lehetőségeivel is, valamint nagy örömmel fogadták a kiadványokat, eszközöket is.

Minden alkalommal arra törekedtünk, hogy az autizmus ismérveit, elméleti megfogalmazásait sok – sok gyakorlati példával is illusztráljuk, valamint mindegyikhez fűztünk egyszerűen kivitelezhető módszertani ajánlást is. Mivel többnyire középiskolás korosztályról volt szó, szintén gyakori problémaként merült fel a barátkozás, a szexualitás kérdésköre is, valamint kifejezték a kollégák az érintett tanulók esetében az érettségi vizsgával összefüggő aggodalmaikat is. Mindezekre a kérdéskörökre igyekeztünk praktikus tanácsot adni, mint pl. kortárs segítők bevonását, az osztálytársakkal való beszélgetést, az érintett szülőkkel való kapcsolatfelvételt. Összességében sikeresnek értékeljük a programunkat, a visszajelzések is ezt tükrözik, illetve az előadás alatti kíváncsi, értő figyelem amit tapasztaltunk. Az egyik gimnáziumi előadás után hosszas beszélgetés alakult ki két pedagógussal, akik kérték, hogy a városban található, szintén országos hírű egyházi iskolába is szeretnék ha elmennénk. Pályázaton kívül is nagyon szívesen leget tettünk a kérésnek, s augusztus utolsó hetében, még a tanév kezdés előtt az egész tantestület számára egy szakmai napba illesztették programunkat. Nagyon megtisztelő volt számunkra, s a pozitív hozzáállás a leendő 9. osztályos gyerekek irányában. Utólagos visszajelzéseket az iskola pszichológusától kaptunk, melyben elmondta, hogy nagyon jól tudják hasznosítani az ajánlásainkat az érintett két tanulójukkal kapcsolatban.

Nagyon jó érzéssel töltött el minket a programok alatt és utána átélt élmények, melyek megerősítettek minket abban, hogy nagy igény mutatkozik az autizmus témakörrel összefüggően.

A projekt céljcsoportja: általános iskolai és középiskolai pedagógusok

A program megvalósításának időszaka: 2021.09.01. – 2022.08.31.

Elnyert támogatási összeg: 1 500 000 Ft

Az eredeti pályázati kiírás: NSZI – Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Még szintén érdekelhet...

Comments are closed.