A könyvkölcsönzési szolgáltatás használatának szabályzata

A könyvkölcsönzési szolgáltatás a PRomPT Alapítvány az Autizmussal Élő Személyekért (Miskolc, Szent István út 15. 1/2, tel.: 70/534-5200, e-mail: info [kukac] promptalapitvany.hu) irányításával valósul meg.

1.  A könyvkölcsönzés használatának feltételei:

A kölcsönzési szolgáltatásokat igénybe veheti mindenki, aki a könyvkölcsönzési szabályzatot aláírásával elfogadja és betartja. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a használó az adatait regisztráltassa. A kölcsönzői tagság egy naptári évre szól, és minden évben megújítandó. Könyvtartozás esetén a tagsági viszony csak a tartozás rendezése után szűnhet meg.

Beiratkozáskor (regisztrációkor) a következő személyes adatokat kell megadni és igazolni:

 • név (születési név),
 • születési hely és idő,
 • anyja neve,
 • lakcím (állandó lakcím, ideiglenes lakcím (ha van) ),
 • személyi igazolvány vagy útlevél száma illetve lakcímkártya száma.
 • Az EU tagállamok polgárai személyazonosságukat a honosságuk szerinti államban érvényes személyi azonosító okmánnyal igazolják.

A szolgáltató hely a kötelezően megadandó személyi adatokon kívül a kapcsolattartás érdekében a beiratkozó fél hozzájárulásával további személyi adatokat is regisztrál. Ezen adatok megadása önkéntes, a könyvtárhasználat feltételeit nem befolyásolja:

 • telefonszám
 • e-mail cím

A szolgáltató hely a személyi adatok védelméről az idevonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. A regisztrált személyi adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák, valamint elemzések készítéséhez használhatók fel. Kérésére az adatait törtöljük nyilvántartásunkból.

Állampolgárságra való tekintet nélkül a regisztrált használó hozzájárul ahhoz, hogy a könyvkölcsönzés használatból eredő jogviták rendezésére a hatályos magyar jogot kell alkalmazni és elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát.

2. A beiratkozás minden használó számára ingyenes

3. A könyvkölcsönzési tagság felfüggesztése

A könyvkölcsönzési szolgáltató hely ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, aki súlyosan megszegi a kölcsönzés használatára vonatkozó szabályokat. Eltiltható a kölcsönzés használatától az, akinek a magatartása a többi kölcsönzőt jogaik gyakorlásában akadályozza vagy egészségét veszélyezteti. 

4. Panaszkezelés

A könyvkölcsönzési hely látogatója, használója, amennyiben a szolgáltató hely dolgozójának valamilyen intézkedését sérelmezi, kifogásolja, panaszával fordulhat a szolgáltatást működtető PRomPT Alapítvány elnökéhez, (Miskolc, Malomszög utca 5.. tel.: 70/360-8829, e-mail: molnarpeter@promptalapitvany.hu) 

5. A kölcsönzési szolgáltató helyen igénybe vehető szolgáltatások

Regisztráció (beiratkozás) nélkül igénybe vehető:

 •  kölcsönzési hely látogatása
 • a gyűjtemény helyben használata
 • a könyvkatalógus használata
 • információ a kölcsönzési rendszer szolgáltatásairól
 • információ a dokumentumokkal kapcsolatban 

Csak regisztráció után vehető igénybe:

 • dokumentumok kölcsönzése
 • kölcsönzésben lévő szakkönyvek, dokumentumok előjegyzése, hosszabbítása
 • szaktanácsadás a szakkönyvekkel, dokumentumok kapcsolatban 

A könyvkölcsönzést a látogatók személyesen csak előre egyeztetett időben használhatják, kivéve a szervezett foglalkozásokat és rendezvényeket.

Időpontegyeztetés: Beregi Juditnál a 06-70/534-5200 telefonszámon kérhető. 

6. A kölcsönzési szolgáltatásokra vonatkozó szabályozások:

 • Egyidejűleg kölcsönözhető könyvek száma: 3 db.
 • Kölcsönzési határidő: 4 hét/könyv.
 • A kölcsönzési határidő 1 alkalommal hosszabbítható.
 • Késedelem esetén a könyvtár felszólításokat küld. Indokolt esetben az alapítvány a követelését polgári peres eljárás során érvényesíti.
 • A kölcsönzés alatt álló dokumentumra kérésre előjegyzést veszünk fel. Ebben az esetben a dokumentum nem hosszabbítható. A dokumentum beérkezéséről az előjegyzőt értesítjük elektronikus úton (e-mail).

7. Nyitvatartási rend:

            Hétfő: Előzetes egyeztetés szerint

            Kedd: Előzetes egyeztetés szerint

            Szerda: Előzetes egyeztetés szerint

            Csütörtök: Előzetes egyeztetés szerint

            Péntek: Előzetes egyeztetés szerint

            Szombat: ZÁRVA

            Vasárnap: ZÁRVA 

8. Egyéb rendelkezések:

 • Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok árát az olvasó köteles megtéríteni a mindenkori becsült beszerzési értékén, illetve a már be nem szerezhető dokumentumoknak a könyv(ek) gyűjteményi értékét, melyet a szolgáltató PRomPT Alapítvány elnöke állapít meg.
 • A könyvtartozással rendelkező használó újabb könyvkölcsönzési szolgáltatást a tartozás rendezéséig nem veheti igénybe.
 • Az katalógusok, kiadványok használatához szakmai segítséget nyújtunk.
 • A szolgáltató hely nyilvános tereiben étkezni és dohányozni TILOS.
 • A szolgáltató hely a látogatók értéktárgyaiért, készpénzéért felelősséget nem vállal.
 • A könyvkölcsönzés használata során a könyvtárhasználók ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást!
 • A szolgáltatást zavaró, az alapvető higiéniás szabályokat be nem tartó, ittas, tudatmódosító szer hatása alatt álló vagy botrányosan viselkedő olvasó köteles az okozott kárt megtéríteni, illetve a könyvkölcsönzés használatától időlegesen eltiltható.

A könyvkölcsönzés használója kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását a fenntartónál. 

9. Záró rendelkezések:

 • A PRomPT Alapítvány az Autizmussal Élő Személyekért kuratórium tagjai a 2019. december. 03.–i ülésén a DOK00002 iktatási számú határozatával jóváhagyta a könyvkölcsönzési szolgáltatás használatának szabályzata.
 • A könyvkölcsönzési szabályzat 2019. december 04. – től visszavonásig érvényes.

 

Miskolc, 2019. december 03. 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    Molnár Péter

                                                                                                                                                               kuratórium elnöke

Még szintén érdekelhet...

Comments are closed.